Kim Meijer

Cross Border Mediation

Cross border mediation is een unieke manier van conflictoplossing tussen de ouders in geval van een (dreigende) internationale kinderontvoering of wijziging van de hoofdverblijfplaats van de kinderen na scheiding, verbreking van de relatie of terugkeer van een expat naar land van herkomst. Cross Border Mediation kan een lange en kostbare juridische strijd tussen de ouders voorkomen. De ouders hebben de gelegenheid door middel van de cooker-pressure methode (meestal 9 uur) in een veilige en onpartijdige omgeving onder begeleiding van twee ervaren mediators, waaronder Kim-Meijer, regelingen te treffen over de verblijfplaats van hun kinderen in Nederland of in het buitenland. Regelingen die aansluiten bij de behoeften van de ouders, de kinderen, de wederzijdse familie én rekening houden met de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de contactmomenten en de vakantieregeling, de informatie- en consultatieverplichting en in incidentele gevallen de safe-return. Een onafhankelijke en onpartijdige deskundige luistert naar de gevoelens en de gedachten van het kind over de door de ouders te nemen en/of genomen besluiten. Het kindgesprek wordt vastgelegd in een verslag en aan de ouders en de twee cross border mediators verstrekt. De (deel) afspraken tussen de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst die op verzoek van de ouders door de rechter in een beschikking kan worden vastgelegd.

  • T+31 (0)70 - 82 00 305
  • F+31 (0)20 - 75 08 951
  • Eejkimmeijer@protonmail.com
  • Ekimmeijer@kim-meijer.com
  • Iwww.kim-meijer.com
  • Bezuidenhoutseweg 123
  • 2594 AE's-Gravenhage
  • Postbus 93380
  • 2509 AJ's-Gravenhage