Kim Meijer

Scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation hoort u, zonder tussenkomst van advocaten, direct de standpunten en wensen van uw partner aangaande de echtscheiding of de beëindiging van de relatie. U kunt, indien u dat wenst, direct op de verkregen informatie reageren. In scheidingsmediation wordt uitgebreid aandacht besteed aan de emotionele en relationele problematiek en de positie van uw kinderen. Voor de scheidingsmediator geeft het kindgesprek informatie die van belang kan zijn voor het op te stellen (internationale) ouderschapsplan. De scheidingsmediator informeert u over de juridische gevolgen van de scheiding of het uituiteengaan teneinde ervoor zorg te dragen dat u en uw partner gelijkwaardige gesprekspartners zijn. De afspraken die u en uw partner maken over de financiële afwikkeling van de echtscheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De scheidingsmediator dient het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift, uw ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant bij de rechtbank in. U en uw partner behoeven geen zitting bij te wonen. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. De scheidingsmediator verzorgt de inschrijving van de echtscheiding en informeert de pensioeninstantie(s) over de gemaakte pensioenafspraken. Scheidingsmediation is efficiënter dan een echtscheiding op tegenspraak. Het mediationtraject neemt minder tijd in beslag. De kosten van de scheidingsmediation kunnen door de keuze voor één advocaat-scheidingsmediator lager zijn.

  • T+31 (0)70 - 82 00 305
  • F+31 (0)20 - 75 08 951
  • Eejkimmeijer@protonmail.com
  • Ekimmeijer@kim-meijer.com
  • Iwww.kim-meijer.com
  • Bezuidenhoutseweg 123
  • 2594 AE's-Gravenhage
  • Postbus 93380
  • 2509 AJ's-Gravenhage